A pályázat tárgya: drámaíró pályázat

A pályázatra még nyomtatásban meg nem jelent, magyar nyelvű színdarab nyújtható be, amelyet még nem mutattak be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázatokon és előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. A darab monodráma vagy legfeljebb két szereplős lehet.

A pályázaton egy szerző (vagy szerzői társulás) csak egy művel indulhat.

A pályázat jeligés, a szerző nevét és címét külön lezárt borítékban kell mellékelni.

JELIGE: „ Spiritusz”

a darab legalább egy felvonásból kell, hogy álljon és új színdarab megírására vonatkozik. A beérkezett alkotások közül a szakmai zsűri által kiválasztott győztes pályamunkát a SPIRIT SZÍNHÁZ bemutatja és műsorára tűzi a 2019/2020 évadban.

A Spirit Színház drámaíró pályázata magyarországi és határon túli, magyar nyelven alkotó szerzőknek szól.

Formai és tartalmi követelmények:

Tematikus megkötés nincs, azonban a művek nem tartalmazhatnak etnikai, vallási és politikai nézeteket sértő, aktuálpolitikai, vagy erre nyíltan utaló részeket.

Korhatár nincs.

A pályázat jeligés, ezért egy külön dokumentumban fel kell tüntetni az alkotó (k) nevét, jeligéjét, illetve e-mail címét, valamint egy rövid nyilatkozatot arról, hogy a mű a saját szellemi terméke, vagy amennyiben nem, bizonyíthatóan rendelkezik a közlési jogokkal.

A művön kizárólag a jelige szerepelhet, ez viszont az azonosításhoz mindenképpen szükséges!

A művet 2db nyomtatott példányban és elektronikusan is be kell nyújtania a pályázónak.

Ezen felül a műhöz csatolni kell egy maximum 1 oldalas szinopszist.

Az értékelés szempontjai:

Forma: a dráma megfelel-e a pályázat és egy standard dráma formai követelményeinek.

Dramaturgia: dráma felépítése, cselekményvezetés, történetkibontás, előadhatóság.

 

A pályázat beadási határideje: 2018. november 30.