Görögországról sokaknak csak az államcsőd, a régi korok istenei vagy legutóbbi nyaralás jut eszükbe. Pedig megannyi kincset rejt az ország, hát még azok a történetek, amik a görögökről szólnak!

A Zorba, a görög című regény sokak számára ismerős lehet. Az élet igenlése, a pillanat megélése és persze az idősödő férfi és az útkeresésre indult író találkozása.

Papadimitriu Athina Moira szerepében azt a feladatot kapta, hogy vezesse végig a nézőket a Krétán játszódó történeten.

Zor­bá­tól az író meg­ta­nulja, hogy mi is az a pozi­tív gon­dol­ko­dás: min­dig az élet napos olda­lát kell nézni. A min­dig opti­mista görög örö­mé­ben és bána­tá­ban is egyet tesz: tán­col. Ami­kor a városba kül­dik beszerző körútra, az összes pénzt elveri, de min­den­ki­nek hoz aján­dé­kot. Bár­mibe kezd is, min­dent inten­zí­ven és tel­jes odaadással csinál.